سایش دندان چیست؟ بررسی روش های ترمیم دندان ساییده شده 

همه اعضا و اندام های بدن با گذشت زمان دچار تحلیل و تغییر ساختار می شوند. در این میان بعضی از اجزا مثل استخوان ها به واسطه تقسیم سلولی در صورت آسیب دیدگی تا حدودی ترمیم می شوند. اما در مقابل بعضی از ساختارهای بدن تقسیم سلولی ندارند و با افزایش سن و آسیب دیدگی دچار تحلیل شده و کیفیت خود را از دست می دهند. دندان ها از جمله این ساختارهای فاقد تقسیم سلولی هستند و بنا به دلایل مختلف نظیر پوسیدگی، تروما و … دچار سایش یا اروژن دندان می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه به بررسی مفهوم سایش دندان و روش های مؤثر ترمیم ساییدگی دندان می پردازیم. تا ضمن حفظ کیفیت و ساختار دندان ها، مدت زمان بیشتری بتوانید از آنها استفاده کنید.

سایش دندان چیست؟

به طور کلی از بین رفتن بافت مینای دندان به روشی غیر از پوسیدگی سایش دندان یا اروژن (Worn Teeth) نامیده می شود. مشکل سایش دندان بسیار شایع بوده و تقریباً ۹۷ درصد انسان ها به آن مبتلا هستند. البته شدت و میزان سایش با توجه به شرایط زندگی، عادات غذایی و رعایت بهداشت دهان و دندان در افراد متفاوت است. خاطر نشان می شود که اروژن دندان در افراد میانسال و سالمند بیشتر است و می توان گفت با افزایش سن میزان سایش دندان ها نیز بیشتر خواهد شد. تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در این زمینه نیز نشان داده که تماس مکرر مینا یا عاج دندان با مواد اسیدی موجب تحلیل مواد تشکیل دهنده دندان ها می شود و به طبع آن سایش رخ می دهد. بدین ترتیب هنگام مصرف مواد خوراکی حاوی اسید حتماً دهان و دندان ها را بشویید. این کار احتمال سایش بافت دندان ها را کاهش داده و این مشکل شایع در طولانی مدت نمایان خواهد شد.